Vízum Amerikába

Vízummentesség, ESTA belépési engedély  Amerikai vízum1
A magyar állampolgárok vízum nélkül utazhatnak az Egyesült Államokba a Vízummentességi Program keretében, amennyiben az utazás elsődleges célja üzleti vagy magáncélú, és nem haladja meg a 90 napot. Szintén vízum nélkül utazhatnak azok a diákok, akik az Egyesült Államokban csökkentett óraszámú oktatáson kívánnak részt venni (pl. nyelvtanfolyam), és kint tartózkodásuk szintén nem haladja meg a 90 napot. E programon keresztül utazók nem vállalhatnak munkát az USA-ban kint tartózkodásuk alatt.

A vízum nélküli beutazáshoz ESTA kérelem kitöltése szükséges, melyhez a következő feltételeknek kell teljesülnie:
– Az utazónak elektronikus chipet tartalmazó (bordó borítójú) útlevéllel kell rendelkeznie
– Az utazó rendelkezik vissza-, illetve továbbutazásra megváltott jeggyel. (Elektronikus jegy esetén, ki kell nyomtatni a vissza jegyet is!)
– Az utazó rendelkezik érvényes engedéllyel, melyet a Belbiztonsági Minisztérium ESTA weboldalon keresztül igényelt, és kapott meg

FONTOS: A vízum nélküli utazás nem vonatkozik azokra, akik elsősorban tanulás vagy munkavállalás céljából szeretnének az Egyesült Államokba utazni, illetve 90 napnál hosszabb időt szeretnének ott eltölteni.
2023. augusztusától az ESTA engedély 1 évig érvényes, és csupán egyszeri belépésre jogosít.

ESTA belépési engedély díja: 21 USD

Teljes körű ESTA Belépési Engedély ügyintézéséhez kérd bátran a NoVa Experience segítségét elérhetőségeinken.


Tanuló vízum

Azok a diákok, akik elsősorban tanulás céljából szeretnének az Egyesült Államokba utazni, vagyis nyelvtanfolyamra, főiskolára vagy egyetemre illetve általános vagy középiskolába szeretnének beiratkozni, F1 vízumra van szükségük. Azok a tanulók, akik pl. középiskola elvégzése utáni szakmai vagy üzleti képzésben szeretnének részt venni, M-1 vízumot kell igényelniük.

A tanuló vízummal érkezők nem vállalhatnak munkát az USA-ban kint tartózkodásuk alatt, csak pár kivételes esetben, mint például az M1 vízumon érkezők. Ők is csak olyan munkát vállalhatnak, amely a gyakorlati képzésüknek a részét képezi, és azt az USA Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala (USCIS) előzetesen jóváhagyta.

Az alábbi információ „Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának Konzuli Ügyek Irodájának honlapja és a konzuli osztályok honlapjai a vízummal kapcsolatos információk irányadó forrásai” weboldalról származik, azaz innen: https://www.ustraveldocs.com/hu/hu/student-visa

F-1 vízum

„Ez a leggyakoribb típusú diákvízum. Amennyiben Ön felsőfokú tanulmányokat szeretne folytatni az Egyesült Államokban egy elismert oktatási intézményben, pl. egy akkreditált amerikai főiskolán vagy egyetemen, magán-középiskolában vagy egy elismert angol nyelvi programban, úgy F-1 típusú vízumot kell igényelnie. Ugyancsak F-1 vízumot kell igényelnie, ha a tanulmányi program több mint heti 18 órás.”
A program kezdete előtt 30 nap áll rendelkezésünkre, hogy az Egyesült Államokba megérkezzünk, és a tanulmányi időszak végén 60 napunk van arra, hogy haza utazzunk Magyarországra.
Ezzel a vízummal dolgozni is tudunk, de az első évben csak az egyetemi kampusz területén. A következő évben heti 20 órában dolgozhatunk. Minden efféle szándékunkat jóvá kell hagynia a DSO-nak (Designated school official), aki az iskolánkban dolgozik.

M-1 vízum

„Amennyiben nem felsőfokú vagy szakmai tanulmányokat vagy képzést szeretne igénybe venni az Egyesült Államokban, úgy M-1 vízumot kell igényelnie. Az Egyesült Államokban való tanulással kapcsolatban a vízumokról és lehetőségekről az Education USA honlapján olvashat.”

Amerikai állami iskolák

„Az Egyesült Államok törvényei nem teszik lehetővé, hogy külföldi diákok állami általános iskolába (óvodától 8. osztályig) járjanak, vagy államilag finanszírozott felnőttoktatási programban vegyenek részt. Ennélfogva az ilyen iskolákban való tanulmányokra F-1 vízum nem adható ki.

F-1 vízum igényelhető állami középiskolai tanulmányokra (9.-től 12. osztályig), de a diák legfeljebb 12 hónapig járhat az iskolába. Az iskolának ugyancsak jeleznie kell az I-20 nyomtatványon, hogy a diák megfizette az oktatás állami támogatás nélküli költségeit, valamint fel kell tüntetnie a diák által erre a célra befizetett összeget. Az F-1 vízum jogi feltételeivel kapcsolatban további információk az Egyesült Államok Külügyminisztériumának weboldalán találhatók.

Megjegyzés: Az A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 vagy más származékos nembevándorló vízumokkal rendelkező személyek beiratkozhatnak állami általános vagy középiskolákba.”

Választható szakmai gyakorlat

„Az F-1 vízummal rendelkező személyek a diploma megszerzéséhez szükséges tanulmányi követelmények teljesítését (nem ideszámítva a szakdolgozat vagy azzal egyenértékű munka elkészítésének időtartamát) vagy az összes követelmény teljesítését követően jogosultak lehetnek legfeljebb 12 hónapos választható szakmai gyakorlatra. A választható szakmai gyakorlat független a hallgató felsőfokú tanulmányi munkájától, és a választható szakmai gyakorlat ideje rendszerint nem értendő bele a hallgató felsőfokú tanulmányi programjába és a befejezett tanulmányi időbe. Az olyan hallgatók, akik választható szakmai gyakorlat elvégzésének céljából igényelnek F típusú vízumot, bemutathatják az eredeti I-20-as nyomtatványt, amelyen rajta van a tanulmányok záródátuma, amelyet esetleg már elmúlt. Ebben az esetben azonban az I-20-as nyomtatványt láttamoztatni kell az illetékes iskolai tisztviselővel, akinek jeleznie kell az adott választható szakmai gyakorlatra való felvételt, amelynek ideje túlnyúlik a normál tanulmányi idő végén. Ezenkívül a hallgatónak igazolnia kell, hogy az USCIS jóváhagyta az adott szakmai gyakorlatra való jelentkezését (vagy folyamatban van annak jóváhagyása), vagy egy jóváhagyott munkavállalási kártya (Employment Authorization Card) bemutatásával, vagy egy I-797 nyomtatvánnyal, amelyen látszik, hogy beadta a jelentkezését egy választható szakmai gyakorlatra.”

Ezek a gyakorlatok lehetnek tantervi gyakorlati képzések (CPT) vagy választható gyakorlati képzések (OPT). A CPT az az úgynevezett kötelező szakmai gyakorlat, amely az első év befejeztével igényelhető, és végezhető rész-, vagy teljes munkaidőben. Az OPT pedig egy ideiglenes munkavállalás amelynek azonban kapcsolódnia kell a tanulmányainkhoz. A képzésünk során is végezhető, de akkor csak részmunkaidőben, vagy pedig a képzésünk után, de maximum 12 hónapig. Minden esetben a tanulmányaink befejezte ELŐTT kell beadni eziránti kérelmünket.

EducationUSA – egyesült államokbeli felsőoktatási intézmény keresése

„Az EducationUSA az Egyesült Államok Külügyminisztériumának hivatalos tanácsadó hálózata, amely pontos, átfogó és aktuális információkat nyújt a felsőoktatásról. Arra ösztönzünk minden olyan diákot, aki a felsőfokú tanulmányok Egyesült Államokban történő elvégzését tervezi, hogy tájékozódjon az EducationUSA honlapján, mielőtt egyeztet az egyik oktatási központtal. Az amerikai oktatási intézményekben tanulni kívánó diákoknak azt javasoljuk, hogy keressék fel a www.educationusa.hu weboldalt.”

A szükséges okmányok

„F vagy M típusú vízum kérelmezéséhez be kell fizetnie a vízumigénylési díjat, és az alábbi iratokat kell benyújtani:

  • Elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) nembevándorlók számára. A DS-160-nal kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a DS-160 weboldalára.

  • Az Egyesült Államokba történő utazáshoz érvényes útlevél, amely az Egyesült Államokban tartózkodás tervezett vége után még legalább hat hónapig érvényes (kivéve, ha valamely országspecifikus megállapodás ez alól felmentést nyújt). Ha az útlevélben egynél több személy szerepel, minden vízumköteles személyre vízumkérelmet kell benyújtani.

  • Egy, az elmúlt hat hónapban készült 51 x 51 mm-es fénykép. Ezen a weboldalon olvashat a fénykép előírt formátumáról.

  • Amennyiben megadják a vízumot, vízumkiadási kölcsönösségi díjat számíthatnak fel az Ön állampolgárságától függően. Az USA Külügyminisztériumának weboldalán tájékozódhat arról, hogy kell-e vízumkiadási kölcsönösségi díjat fizetnie, és hogy mennyi annak összege.

  • Az amerikai iskola vagy oktatási program által kiadott, jóváhagyott I- 20 nyomtatvány.

A fentieken kívül be kell mutatnia egy interjúidőpont-egyeztetési levelet, amely igazolja, hogy ön ezen a szolgáltatáson keresztül időpontot foglalt. Ezenkívül a vízumkérelmet támogató további dokumentumokat is bemutathat, amennyiben úgy gondolja, hogy azok alátámasztják a konzuli tisztviselőnek elmondottakat.”

A vízumkérelmet támogató dokumentumok

„A vízumkérelmet támogató dokumentumok csak egy a számos tényezőből, amelyeket a konzuli tisztviselő mérlegel az interjú során. A konzuli tisztviselők a döntési eljárások során minden jelentkezést egyedileg vizsgálnak, és szakmai, társadalmi, kulturális és egyéb szempontokat egyaránt figyelembe vesznek. A konzuli tisztviselő figyelembe veheti az ön konkrét szándékait, családi helyzetét, országában való hosszabb távú terveit és kilátásait is. Minden esetet egyedileg vizsgálnak, és a törvény által lehetővé tett minden szempontot figyelembe vesznek.

Figyelem: Soha ne nyújtson be hamis dokumentumot. A csalás vagy valótlan tények közlése a vízum végleges megtagadását eredményezheti. Amennyiben a kérelmező számára fontos az adatok bizalmas kezelése, megteheti, hogy a dokumentumokat lezárt borítékban viszi be az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Az amerikai nagykövetség vagy konzulátus az adatokat mások számára hozzáférhetetlen módon kezeli, és tiszteletben tartja az információ bizalmas jellegét.

Vigye magával az interjúra az alábbi dokumentumokat:

  • Olyan dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy ön a hazájában erős pénzügyi, közösségi, családi kötelékekkel rendelkezik, amelyek arra késztetik, hogy az egyesült államokbeli oktatási program végeztével hazatérjen az országába.

  • Pénzügyi vagy egyéb jellegű dokumentumokat, amelyek ön szerint meggyőzően támogatják a vízumkérelmét, és igazolják azt, hogy ön rendelkezik elegendő, rendelkezésre álló anyagi forrással az első tanulmányi év költségeinek fedezetére, valamint hogy megfelelő anyagi forrás áll rendelkezésére az Egyesült Államokban való tartózkodása alatt felmerülő mindennemű költségeinek fedezetére. Az M-1 vízumok kérelmezőinek bizonyítaniuk kell, hogy képesek fedezni tanulmányi és megélhetési költségeiket tartózkodásuk teljes tervezett időtartama alatt.

  • A bankkivonatok fénymásolata csak abban az esetben elfogadható, amennyiben be tudja mutatni a bankkivonatok vagy nyilvántartások eredeti példányait is.

  • Amennyiben az ön költségeit valaki más fizeti, úgy igazolnia kell, hogy a költségeket fizető személy milyen rokoni kapcsolatban van önnel (pl. születési anyakönyvi kivonat), be kell mutatnia a személy legutolsó néhány adóbevallásának eredeti példányát, valamint bankkivonatait és/vagy lekötött betéti értesítőit.

  • Egyetemi dokumentumokat, amelyek igazolják az ön tudományos felkészültségét. Hasznos lehet ezen kívül, ha bemutatja érdemjegyeket tartalmazó bizonyítványait (lehetőleg az eredeti példányokat), állami vizsgaeredményeit (pl. érettségi bizonyítvány), illetve szabványos teszteredményeit (SAT, TOEFL stb.) és diplomáit.”

A teljes körű vízumügyintézés 2-3 hónapot is igénybe vehet, és térítésköteles.

Szükséges dokumentumok:
Mivel az egyetemre/főiskolára jelentkezőknek, illetve a szakképzés céljából beutazóknak igazolniuk kell tanulási szándékukat, ezért a vízum feltétele, hogy a leendő diák az USA-beli intézménybe előzetesen felvételt nyerjen. Ennek az intézménynek az USA Állampolgársági és Bevándorlási Hivatala (USCIS) által hivatalosan bejegyzett intézménynek kell lennie. A beiratkozáskor az intézmény kiállítja a bizonyos I20-as nyomtatványt, melyet a kérelmezőnek csatolnia kell vízumkérelméhez. Továbbá csatolandó még az a nyomtatvány, mely igazolja, hogy az iskola bejelentette a tanulót a Diák- és Cserelátogatási Információs Rendszerbe (SEVIS).

Az I20-as nyomtatványhoz az alábbi szükséges:
Banki igazolás a pénzügyi háttérről (min. 1.500 USD/hó, az elmúlt 6 hónapból)
Szponzor esetén szükséges egy Támogatói Nyilatkozat csatolása is.

A vízumkérelem folyamata:
1. A DS-160-as űrlap kitöltése, melyet minden vízumkérelmezőnek ki kell töltenie
2. A Pannon Parcel Service (PPS) fuvarlevelének kitöltése, ugyanis minden vízumkérelmezőnek itthon a PPS futárszolgálat szállítja ki az útlevelét
3. Időpont egyeztetés vízuminterjúhoz
4. Vízumkezelési díj befizetése

Vízum igényléssel kapcsolatos költségek:
Vízumdíj: 185 USD /DS-160 for the visa appointment/
SEVIS díj: 350 USD /2019.06.24-től/ www.fmjfee.com
„/SEVIS: Student and Exchange Visitor Information System /Diák- és Cserelátogató Információs Rendszer/ egy olyan internetes rendszer, amely az F, M és J típusú vízummal rendelkező személyeket (és családtagjaikat) kíséri figyelemmel onnantól kezdve, hogy a kezdeti dokumentációt (I-20 vagy DS-2019 nyomtatvány) megkapják, egészen a képesítés megszerzéséig vagy az iskola befejezéséig, illetve a program befejezéséig/abbahagyásáig./”
A SEVIS-díj a vízumigénylési díjon felül, attól függetlenül fizetendő. A SEVIS díj az F és M vízumot igénylő nemzetközi diákok számára 200 USD-ről 350 USD-re növekedett. A DHS megtartja a 35 USD összegű SEVIS díjat a J cserelátogató vízum „au pair”, „camp counselor” és „summer work travel program” kategóriában résztvevőknek, azonban megemeli a teljes I-901 díjat a más J csereprogramban résztvevőknek 180 USD-ről 220 USD-re. A díjat nem lehet az amerikai követségen vagy konzulátuson befizetni.

Teljes körű amerikai Tanuló Vízum ügyintézéséhez kérd bátran a NoVa Experience segítségét elérhetőségeinken.

Forrás, és további részletes információk az amerikai vízumokkal kapcsolatosan: https://hu.usembassy.gov/hu/

/updated 2024./