ÉSZAK-AMERIKA

Nyelvtanulás külföldön: Észak-Amerika - Kanada / NoVa Experience

Nyelvtanulás Észak-Amerikában

Ebben a régióban az alábbi országokban találsz nyelvtanfolyamokat, szakmai gyakorlatokat és nyári táborokat:
USA – Amerikai Egyesült Államok
Kanada

Észak-Amerika

Észak-Amerika az északi félgömbön és nagyrészt a nyugati félgömbön található geológiai kontinens, amelyik az észak-amerikai kéreglemezen fekszik. A kéreglemez kis része Kamcsatka és Csukcsföld révén az eurázsiai kontinens része. Ugyanakkor É.-Amerikához tartozik Kaliforniának a Szent András-törésvonal és a Csendes-óceán közötti része, amely geológiilga a csendes-óceáni kéreglemez része.

Társadalmi–politikai–kulturális értelemben Amerika kontinens északi részét alkotja. Északon a Jeges-tenger határolja, keleten az Atlanti-óceán és a Karib-tenger, nyugaton a Csendes-óceán. Geopolitikai szempontból az észak-amerikai kontinens három fő részre osztható: ezek a régió (a szűkebb értelemben vett Észak-Amerika), a közép-amerikai régió, azaz a tágabb, geopolitikai értelemben vett Közép-Amerika és a Karib-térség. (Angolul az észak-amerikai kontinenst és az észak-amerikai régiót a North America és Northern America kifejezésekkel különböztetik meg egymástól.)

Ez a régió és a közép-amerikai régió közötti természetföldrajzi határ a Tehuantepec-földnyelv. Közép-Amerikát természetföldrajzi szempontból akár önálló kontinensnek is lehetne tekinteni. Azért sorolják mégis az észak-amerikai kontinenshez, mert túl kicsi ahhoz, hogy külön földrésznek tekintsék. Az észak-amerikai kontinens egyetlen kapcsolata Dél-Amerikával a vékony Panama-földnyelv. Geopolitikai szempontból a földnyelv és a Panama-csatorna is Észak-Amerikához tartozik. Északkeleten Grönland szintén az észak-amerikai kontinenshez tartozik, mivel azonos tektonikus lemezen találhatóak.